Logotip ORZ   Zveza-ekoloskih-gibanj

 

mddsz   LOGOTIP-ESS-SLO

Kaj je Center ponovne uporabe

Centri ponovne uporabe so bili vzpostavljeni v okviru projekta »VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA DELOVANJE MREŽE REUSE CENTROV Z ZELENIMI DELOVNIMI MESTI«, sofinanciranega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada.  

Več o projektu:

  • Kratek naziv projekta: USE – REUSE
  • Sofinanciranje: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad
  • Upravičenec: Okoljsko raziskovalni zavod
  • Projektni partnerji: Tehnološki center za aplikativno ekologijo d.o.o., Zveza ekoloških gibanj Slovenije
  • Trajanje projekta: 3.12.2010 – 3.12. 2014
  • Ciljna skupina: brezposelne ženske

Kratek opis projekta:

Namen projekta je razširiti že razvito prakso vzpostavitve pogojev za delovanje REUSE centra, katerega namen je predelava in ponovna uporaba odpadkov, na regijski nivo. Nastalo bo sedem novih REUSE centrov (socialno podjetje), in sicer dva v Savinjski regiji in po eden v Osrednjeslovenski, JV Sloveniji, Gorenjski, Zasavski in Podravski regiji. V okviru projekta bodo vzpostavljeni pogoji za nastanek in delovanje mreže REUSE centrov, ki bodo omogočali zaposlitev ciljne skupine brezposelnih oseb na novo nastalih zelenih delovnih mestih: promotor centra ponovne uporabe in koordinator mreže teh centrov. Na posameznih lokacijah REUSE centrov se bodo izvajale različne praktične in motivacijske delavnice, v katere bo vključenih 12 brezposelnih žensk z namenom kasnejše zaposlitve. Izmed 12 kandidatk bo izbranih 6 brezposelnih žensk, ki se bodo zaposlile na novo ustvarjenih zelenih delovnih mestih.

 

Raziskava je pokazala, da vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. V realizaciji inovativne poslovne ideje zmanjševanja količin odloženih odpadkov je Center ponovne uporabe namenjen prenovi, obnovi, demontaži in pripravi še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo.

Center ima odprta vrata za vse, ki želijo prinesti še uporabne izdelke in ki želijo po simbolični ceni kupiti prenovljene izdelke. Zelena cena prikazuje dejanske prihranke na račun okolja in ima okoljsko-ozaveščevalni pomen, saj se danes nihče ne vpraša, koliko surovin, vode, energije in emisij je potrebnih za nov izdelek. Z odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo surovine, trošimo energijo, vodo in onesnažujemo naravo. Konzorcij podjetij Okoljsko raziskovalni zavod (ORZ) in Tehnološki center za aplikativno ekologijo, ki izvaja projekt centrov ponovne uporabe, je uspešno kandidiral na javnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v okviru četrte razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti in prednostne usmeritve 4.1. “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti” operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Center ponovne uporabe v Rogaški Slatini (lokacija Zbirni center Tuncovec) je prvi tovrstni center v Sloveniji, ki omogoča usposabljanje brezposelnih oseb iz ranljivih ciljnih skupin in nadaljnje zaposlitve. Kot pravi dr. Marinka Vovk iz EKO-TCE, ima Center ponovne uporabe poleg izvajanja postopkov prenove še uporabnih izdelkov bistveno vlogo pri dodajanju dodane vrednosti takšnim izdelkom, saj ti dobijo povsem novo funkcijo, hkrati pa nudijo praktične storitve za gospodinjstva in občane, ki jim lahko tu popravijo, prebarvajo, sešijejo ali restavrirajo raznovrstne izdelke.

Center ponovne uporabe z novimi zaposlitvami podaljša življenjsko dobo še uporabnim izdelkom in onemogoča, da bi ti prehitro končali na odlagališču. Ker EU daje bistveno prednost preprečevanju nastajanja odpadkov in ponovni uporabi, se tovrstni centri odpirajo povsod po Sloveniji in omogočajo varovanje narave ter nove zaposlitve na področju ravnanja z odpadki. Ti namreč niso le problem, lahko so tudi izziv.

Centri ponovne uporabe so vzpostavljeni v okviru projekta USE-REUSE, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropski socialni sklad.