Mentorski program

logo-MGRT      logo-cpuLogo-socialni sklad

 

 

NAZIV OPERACIJE: MENTORSKI PROGRAM

VZPOSTAVITEV TRANSFORMATIVNEGA POSLOVNEGA MODELA PONOVNE UPORABE (RE-USE)

Namen, cilji, ciljna skupina in kazalniki projekta

Namen operacije je krepitev znanja mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj.

Ključni cilji operacije so:

-         nadgraditi kompetence vodilnih zaposlenih na področju ponovne uporabe, zelenih delovnih mest ter dela z ranljivimi skupinami na trgu dela,

-         vzpostaviti transformativni poslovni model ponovne uporabe (re-use),

-         nadgraditi usposobljenost mentorjev za prenos znanj na področju ponovne uporabe.

Ciljna skupina operacije so socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki.

Ciljne vrednosti specifičnih kazalnikov učinka projekta:

Naziv kazalnika

Vrednost za leto 2018

Vrednost za leto 2019

Skupaj

Število vključenih oseb, t.j. usposobljenih mentorjev za socialno podjetništvo

0

5

5

 

Finančni viri

Leto 2019

Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko (EUR)

12.800,00

Sofinanciranje s sredstvi proračuna za kohezijsko politiko – EU udeležba (80 %) v EUR

10.240,00

Sofinanciranje s sredstvi proračuna za kohezijsko politiko – SLO udeležba (20 %) v EUR

2.560,00

Lastni in drugi viri (EUR)

0,00

Skupaj (EUR)

12.800,00

Obdobje izvajanja:2019 (februar – julij)

 

 

Operacijo delno financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

Gradivo

Alignment

 


 

Business Modeling

02-Business Modeling


 

Impact Model

03 Impact Model

 


 

SBM Implementation

04 SBM Implementation