Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov las

   logo-raznolikost-podezelja logo-obcina-vojnik logo-cpu logo-konopko logo-drustvo-vojnik

NAZIV OPERACIJE

UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS

AKRONIM OPERACIJE

NA PLAC

NAZIV PRIJAVITELJA

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

NAZIV PARTNERJEV

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
Kašova ulica 2
3212 Vojnik

ZADRUGA KONOPKO Z.O.O., SO.P.
Lindek 22
3213 Frankolovo

CENTER PONOVNE UPORABE D.O.O., SO.P.
PE CPU VOJNIK,
Celjska cesta 14,
3212 Vojnik

CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (z DDV)

96.193,81 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA OPERACIJE

69.632,97 EUR

TEMATSKA PODROČJA IN UKREPI

 

 

 

 

 


 

 

 

 

USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST

Ukrep 1.2.1. Oblikovanje mrež lokalnih akterjev za skupne aktivnosti
Ukrep 1.3.1. Krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem podjetnikov kmetovalcev in drugih organizacij

VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE
Ukrep 3.1.2.
Izvajanje aktivnosti ozaveščanja stanja o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo

VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN
Ukrep 4.1.1.
Razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih socialnih skupin v družbo

Ukrep 4.1.2. Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in sodelovanja preko aktivnosti izobraževanja / usposabljanja

TRAJANJE OPERACIJE (predviden začetek in zaključek operacije)

Projekt je trenutno v fazi izvajanja

Občina Vojnik, Turistično društvo Vojnik , Zadruga Konopko z.o.o.,so.p. in Center ponovne uporabe d.o.o., so.p. PE Vojnik, smo partnerji pri operaciji »UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNKOV LAS«, ki jo financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Kratek opis projekta in namen projekta:

Z operacijo UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS želi Občina Vojnik spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti kot so ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev in predelovalcev, ter potencialnih novih ponudnikov. Operacija vključuje aktivnosti, ki bodo poleg izobraževanja in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z območja LAS Raznolikost podeželja. Številni dogodki, ki so predvideni v sami operaciji, so namenjeni neformalnemu druženju in spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja LAS Raznolikosti podeželja. Z operacijo bomo v partnerstvu izvajali programe aktivnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in aktivnosti učenja in usposabljanja. V delu operacije bomo povezali obstoječe in bodoče pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, raziskovalce in druge zainteresirane na področju.

Namen operacije je vzpostaviti mrežo za kmetijske produkte in druge produkte iz območja LAS Raznolikost podeželja, ter z različnimi izobraževanji in motivacijskimi delavnicami pritegniti čim večje število ponudnikov ter z različnimi promocijskimi dogodki in obiskovalci pomagati k    

uspešnejšemu trženju. V samih vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske bo v okviru aktivnosti pobarval Center ponovne uporabe in pri tem vključim mlade. Operacija vključuje partnerje iz vseh 3 sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih namen je z inovativnim med-sektorskim povezovanjem izvedba aktivnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh nivojih deležnikov razvoja. V okviru operacije UREDITEV MOBILNE TRŽNICE IN VZPOSTAVITEV MREŽE LOKALNIH PONUDNIKOV LAS je planirana ena faza. Vpliv operacije je na celotno območje LAS Raznolikost podeželja, saj zaradi dviga kakovosti življenja na podeželju in izboljšanje infrastrukture posledično ohranjaje podeželja in poseljenost za radi višje kakovosti bivanja.

Ključne aktivnosti v projektu:

 • nakup opreme za mobilno tržnico,
 • izdelava promocijskih materialov tiskovine, CGP, fotografiranje produktov,
 • priprava in izvedba izobraževanj,
 • izvedba promocijskih dogodkov in
 • povezovanje lokalnih ponudnikov.
   

Rezultati operacije:

 • vzpostavitev in ažuriranje skupnega spletnega mesta
 • izvedba 3 delavnic za partnerje v projektu in lokalne ponudnike
 • izvedba 3 promocijskih dogodkov (tržnice) za partnerje v projektu in lokalne ponudnike
 • vzpostavite mreže lokalnih ponudnikov
 • oblikovanje logotipa znamke »NA PLAC« in izdelava kataloga lokalnih ponudnikov ter
 • izdelava priročnika.

Povezave na spletne strani:

EU Skladi: http://www.eu-skladi.si/

Program razvoj podeželja: http://www.program-podezelja.si

LAS Raznolikost podeželja: http://www.las-raznolikost-podezelja.si/