Omamljen.si z delom

Naslov projekta:  OMAMLJEN.SI Z DELOM

Trajanje projekta:  30 mesecev

Celotna vrednost projekta:  397.263,75 €

 CILJI PROJEKTA:

  • Projekt  bo prispeval k enakim možnostim na trgu dela

Možnost vključevanja v predložen projekt in s tem dostop do zaposlitve in socialnega vključevanja bodo imeli vsi, ne glede na spol, raso oz. etično poreklo, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, invalidnost oz. funkcionalno oviranost. Na ta način bomo prispevali k preprečevanju diskriminacije na trgu dela in izboljšanju zaposljivosti ranljivih skupin. V skladu s strategijo Fundacije se boo osredotočili na ranljive skupine oseb starejših od 50. let, odvisnikov in invalidov.

Usposabljanje skupine "ponovna uporaba"

V ponedeljek 18.02.2013 smo pričeli z  usposabljanje skupine » PONOVNA UPORABA« v okviru projekta« OMAMLJEN.SI Z DELOM«. Usposabljali smo deset oseb iz ranljivih ciljnih skupin in sicer bivše odvisnike od prepovedanih drog in alkohola, invalide in starejše brezposelne. Usposabljanje je potekalo do 18.03.2013.

Cilji projekta:

  • prispeval bo k enakim možnostim na trgu dela
  • prispeval bo h krepitvi socialne vključenosti za osebe iz ranljive ciljne skupine, vključene v projekt
  • prispeval k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja za osebe iz ranljive ciljne skupine

pdf-preberi-vec