Omamljen.si z delom

Naslov projekta:  OMAMLJEN.SI Z DELOM

Trajanje projekta:  30 mesecev

Celotna vrednost projekta:  397.263,75 €

 CILJI PROJEKTA:

  • Projekt  bo prispeval k enakim možnostim na trgu dela

Možnost vključevanja v predložen projekt in s tem dostop do zaposlitve in socialnega vključevanja bodo imeli vsi, ne glede na spol, raso oz. etično poreklo, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, invalidnost oz. funkcionalno oviranost. Na ta način bomo prispevali k preprečevanju diskriminacije na trgu dela in izboljšanju zaposljivosti ranljivih skupin. V skladu s strategijo Fundacije se boo osredotočili na ranljive skupine oseb starejših od 50. let, odvisnikov in invalidov.

 

  • Projekt  bo prispeval h krepitvi socialne vključenosti za osebe iz ranljive ciljne skupine, vključene v projekt

Osebe iz ranljive ciljne skupine osebe starejše od 50 let, odvisniki (vključeni v programe rehabilitacije)

invalidi, bodo imele možnost vključitve na aktivni trg dela, za svoje delo bodo primerno plačani, razvijali bodo družbeni odnos z ostalimi zaposlenimi, zmanjšana oz. odpravljena bo njihova socialna ogroženost, ponovno bodo dobili občutek pripadnosti delovno aktivnemu delu prebivalstva ter možnost opravljanja dela zelenih delovnih mest.

  • Projekt bo prispeval k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja za osebe iz ranljive ciljne skupine

V projektu bo omogočen dostop do usposabljanja in zaposlitev ranljivim skupinam, saj bodo imeli možnost, da se vključijo v usposabljanje in nato nekateri v zaposlitev. Z nastankom novih delovnih mest bomo pripomogli tudi k sinergiji delovnih procesov, ki jih bomo izvajali za finančno stabilnost projekta.

 

Partner CPU SO.P.. bo v projektu skrbel prenos dobre prakse in nadgradnjo ideje REUSE centra, torej za širitev in nadgradnjo v novo okolje na Gorenjskem. Prav tako bo sodeloval pri izvajanju usposabljanja oseb iz ranljive ciljne skupine in njihovi zaposlitvi, svoj primer REUSE centra, ki že deluje v praksi, bo uporabljal kot »učni primer« in prostor, kjer bodo osebe na usposabljanju lahko pridobile praktične izkušnje o delovanju in delovnih procesih v REUSE centru. Sodeloval bo tudi pri promociji projekta.

Prijavitelj:

FUNDACIJA VINCENCA DRAKSLERJA ZA ODVISNIKE- Ustanova za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem

Slovenski trg 1

4000 Kranj

Partner 1:

CENTER PONOVNE UPORABE D.O.O., SO.P.

Vrazova 9
2270 Ormož

Partner CPU SO.P.. bo v projektu skrbel za prenos dobre prakse in nadgradnjo ideje REUSE centra, torej za širitev in nadgradnjo v novo okolje na Gorenjskem. Prav tako bo sodeloval pri izvajanju usposabljanja oseb iz ranljive ciljne skupine in njihovi zaposlitvi, svoj primer REUSE centra, ki že deluje v praksi, bo uporabljal kot » učni primer« in prostorov, kjer bodo osebe na usposabljanju lahko pridobile praktične izkušnje o delovanju in delovnih procesih v REUSE centru. Sodeloval bo tudi pri promociji projekta.