Usposabljanje skupine "ponovna uporaba"

V ponedeljek 18.02.2013 smo pričeli z  usposabljanje skupine » PONOVNA UPORABA« v okviru projekta« OMAMLJEN.SI Z DELOM«. Usposabljali smo deset oseb iz ranljivih ciljnih skupin in sicer bivše odvisnike od prepovedanih drog in alkohola, invalide in starejše brezposelne. Usposabljanje je potekalo do 18.03.2013.

Cilji projekta:

  • prispeval bo k enakim možnostim na trgu dela
  • prispeval bo h krepitvi socialne vključenosti za osebe iz ranljive ciljne skupine, vključene v projekt
  • prispeval k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja za osebe iz ranljive ciljne skupine

pdf-preberi-vec