Po-uporaba

Razstava Po-uporaba prikazuje dela, nastala v okviru projekta “Ponovna uporaba – R&R oblikovalski in tehnološki proces” študentov ALUO in NTF v Ljubljani in se osredotoča na problem odpadkov. Pod mentorstvom Barbare Prinčič in Elene Fajt so študenti industrijskega oblikovanja z ALUO ter študentke oblikovanja tekstilij in oblačil z NTF v sodelovanju s Centrom  ponovne uporabe zavrženim izdelkom vdahnili novo funkcijo v smislu odprte zanke, torej “upcycling”.
Proizvedemo preveč, porabimo preveč in zavržemo preveč (in prehitro). Namen projekta je bil seznaniti študente s procesom oblikovanja in z različnimi tehnološkimi postopki v primeru preoblikovanja/predelave izdelkov, namenjenih ponovni uporabi, cilj projekta pa, da vsak študent pripravi oblikovno zasnovo in njeno tehnično izvedbo za vsaj en zavržen izdelek,  namenjen predelavi (znotraj Centra ponovne uporabe) za ponovno uporabo.
Šest študentov industrijskega oblikovanja se je ukvarjalo s predelavo zaplenjenih igralnih avtomatov, ki bodo, predelani in preoblikovani, našli nove funkcije v različnih oblikah. Študentke oblikovanja tekstilij in oblačil so se posvetile predelavi starih oblačil in drugih tekstilnih izdelkov v sodobna, nosljiva in oblikovno domišljena unikatna oblačila.
Organizirata Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje in Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Katedra za  oblikovanje tekstilij in oblačil, v sodelovanju s s Centrom ponovne uporabe.
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti”, ter prednostne usmeritve 1.3: “Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije “Po kreativni poti do praktičnega znanja”.
Foto: Janez Marolt in Miha Benedečič