REUSE & RETRO 60+, za življenje z demenco

Projekt sofinancira

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana                                                 

Tajanje projekta: April 2014 – oktober 2015

Naziv in naslov prijavitelja: Center ponovne uporabe d.o.o., so. p., Vrazova 9, 2270 Ormož

Naziv projekta: REUSE&RETRO 60+ za življenje z demenco

Številka pogodbe o sofinanciranju: C2130-14P960019

Pogodbeni znesek sofinanciranja, EUR: 77.237,00

S projektom REUSE & RETRO 60+ za življenje z demenco želimo vzpostaviti dejavnost specialne izdelave izdelkov v CPU Ormož, ki bo imel primarno dejavnost skrb za ciljno skupino osebe z demenco.

Projekt REUSE IN RETRO 60+ bo spodbujal razvoj podjetniških zamisli s ciljem varovanja okolja, torej učinkovito rabo virov ob hkratnem razvoju delovnih mest v socialnem podjetju CPU d.o.o., SO.P. v Pomurski regiji. Z izvajanjem dejavnosti CPU d.o.o. SO.P. bomo zagotovili 3 nova delovna mesta ter izboljšali življenjski standard prebivalstva v regiji, saj sedaj nimajo možnosti kupiti izdelkov in potrebne opreme po simbolični ceni, kot drugi prebivalci v sosednji Avstriji oz. na drugih območjih v Sloveniji, kjer že obratujejo Centri ponovne uporabe.

Naziv delovnega mesta z zaposlitvijo osebe iz ranljive ciljne skupine

 

1

Oblikovalec in razvijalec retro izdelkov

2

EKOmodni stilist

3

Promotor ponovne uporabe

 

Cilj projekta REUSE&RETRO 60+ za življenje z demenco je povečati podjetniško dejavnost na področju odpadkov, ki še vedno predstavljajo problem, čeprav so v resnici viri, surovine za nove izdelke ob hkratnem pozitivnem vplivu na izboljšanje počutja, ki ga ljudem z demenco omogoča uporaba tovrstne snozelen opreme in povečani zaposljivosti.

Z izvajanjem dejavnosti ponovne uporabe bomo povečali socialno vključenost in zaposlenost prebivalstva v regiji, hkrati pa nudili možnost vključevanja predvsem težje zaposljivim ciljnim skupinam, ki se bodo lahko usposobile za različna dela na področju tekstila, lesenih izdelkov, različne opreme za splošno uporabo. Za namen inovativne obnove izdelkov, ki bodo vključeni v programe izboljšanja kakovosti življenja zlasti osebam z demenco, bomo ob sodelovanju strokovnega osebja institucij, ki potrebujejo tovrstne izdelke (sodelovanje je vzpostavljeno z 5-timi institucijami na projektnem območju).

Medicina potrjuje prednost »Snoezelen« opreme, ki se lahko doseže z uporabo REUSE izdelkov, da se osebe z demenco ali drugo motnjo ne zanašajo na verbalne komunikacije. Raziskav na področju uporabe REUSE izdelkov v namene izboljšanja počutja in kakovosti življenja dementnih oseb je izvedenih veliko v tujini, pri nas zelo malo, posamezni rezultati pa kažejo, da se doseže 50% zmanjšanje stresa in stereotipnega vedenja ter 75 odstotkov manj agresivnosti in samopoškodovanja v okolju Snoezelen, torej z opremo REUSE. Z opremo REUSE za osebe z demenco in druge osebe dosežemo soodvisnost prostora (fizičnega okolja) ter "osebe", pomemben je tudi pristop zdravnika.

Namen projekta REUSE, RETRO 60+ je ustvariti motivacijo in znanje za izvrševanje politike v podporo prehodu v nizkoogljično gospodarstvo, ki gospodarno ravna z viri, pri čemer se projekt nanaša na prednostno temo: učinkovita raba virov, zlasti na področju trajnostne uporabe in upravljanja z naravnimi viri in odpadki. Bistveno sporočilo prijavljenega projekta je, da se s povečanjem ponovne uporabe in recikliranja zmanjša pritisk na potrebo po surovinah, poveča uporaba dragocenih materialov, ki bi bili sicer neizkoriščeni, zmanjša pa se tudi poraba energije in emisije toplogrednih plinov pri pridobivanju in predelavi ob hkratnem pozitivnem učinku izdelkov na ciljno skupino »ljudje z demenco« in splošna javnost, ki lahko kupi poceni izdelke in se nauči postopkov ponovne uporabe. Izvedba v praksi bo omogočila neposredno izkušnjo, zato bo ponudba REUSE in RETRO 60+ ključnega pomena za doseganje okoljskih ciljev in izboljšano doseganje ciljev strategije.

IDENTIFICIRANI SO IZVEDBENI PROCES ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO OPREME REUSE in RETRO 60+ za izboljšanje kvalitete življenja oseb z demenco:

Poenostavljeno lahko proces ponovne uporabe opišemo v naslednjih 7 glavnih korakih:

1.)   Zbiranje, sortiranje v zbirnem centru

2.)   Diagnostika v skladiščni hali in priprava na ponovno uporabo

3.)   Izbor izdelkov za REUSE in RETRO 60+

4.)   Manjša inovativna popravila, obnova, čiščenje

5.)   Re-design in retro obnova

6.)   Kreiranje zelenih cen

7.)   Svetovanje in prodaja.

Na vseh področjih se v sektorju »ponovna uporaba« izvajajo postopki, ki smo jih identificirali z namenom prepoznavanja izboljšav in usposabljanja ciljnih skupin.