Izvedbene aktivnosti operacije Retro permakultura za manj demence

 

AKTIVNOST ŠT.1

 

Naziv aktivnosti

KOORDINACIJA IN VODENJE

Nosilec aktivnosti

Prijavitelj CPU d.o.o., SO.P.

Opis aktivnosti

  1. koordinacija in vodenje

Čas izvajanja aktivnosti

1.3. 2018- 10.11. 2018

 

AKTIVNOST ŠT.2

 

Naziv aktivnosti

PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Nosilec aktivnosti

Prijavitelj CPU d.o.o., SO.P.

Opis aktivnosti

Obveščanje in informiranje javnosti o operaciji.

   

 

AKTIVNOST ŠT.3

 

Naziv aktivnosti

UČNE DELAVNICE RETRO PERMAKULTURA IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Nosilec aktivnosti

Prijavitelj CPU d.o.o., SO.P.

Opis aktivnosti

Animacijske delavnice s prikazom možnosti izdelave izdelkov glede na potrebe za razvoj retro permakulture za osebe z demenco

Izvajanje učnih delavnic za brezposlene mlade do 35 let in njihova vključitev v usposabljanje za nov podjetniški izziv prihodnosti na celotnem LAS območju (sodelovanje pri izdelovanju retro permakulturnih kompletov

Kazalnik: 8 učnih delavnic

1, Delavnica dne 21.3.2018 za brezposlene osebe, mlade; 15 oseb.

Lokacija CPU Rogaška Slatina Podjetniški izziv – izdelovanje lesenih podstavkov

  Aktivnost3-04 Aktivnost3-03 

Izvajanje demonstracijskih delavnic socialnega podjetništva na območju LAS s prikazom možnosti razvoja novih družbeno odgovornih dejavnosti, glede na potrebe prihodnosti

Učne delavnice - Urnik

2018-07-urnikjpg1

 Učne delavnice - Vabilo APRIL

2018-07-04-april

Učne delavnice -  Vabilo MAJ

2018-07-05-maj

Učne delavnice -  Vabilo JUNIJ

2018-07-06-junij

 Učne delavnice - Vabilo JULIJ

2018-07-07-julij

Učne delavnice - Vabilo AVGUST

2018-07-08-avgust


 Delavnica za mlade - Urnik

2018-07-delavnice--mladi-urnik

 Delavnica za mlade - vabilo marec
2018-07-delavnice-mladi-03

Delavnica za mlade - vabilo april

2018-07-delavnice-mladi-04

Delavnica za mlade - vabilo maj

2018-07-delavnice-mladi-05

 

Delavnica za mlade - vabilo junij

2018-07-delavnice-mladi-06

Delavnica za mlade - vabilo julij

2018-07-delavnice-mladi-07

Delavnica za mlade - vabilo avgust

2018-07-delavnice-mladi-08


 

 

 

AKTIVNOST ŠT.4

 

Naziv aktivnosti

VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA AKTIVEN ŽIVLJENJSKI SLOG Z RETRO PERMAKULTURO

Nosilec aktivnosti

Partner Comett domovi d.o.o.

Opis aktivnosti

1. Predstavitev vzpostavitve pogojev za aktiven življenjski slog z retro permakulturo za osebe z demenco, svojce in druge

Animacijski prikaz namestitve in uporabe vzorčnih retro permakulturnih primerov za ciljno skupino.


 

Prijazno Vas vabimo na srečanje Kluba svojcev skupin Zarja in Spominčice, da preživimo popoldne skupaj z vašimi bližnjimi.

Srečanje bo potekalo v torek,
22. 5. 2018, s pričetkom ob 16.00 uri.

Za Vas smo pripravili predstavitev projekta »Retro permakultura za manj demence« in »Demenci prijazna točka«, podrobneje pa bomo predstavili tudi koncept dela na področju demence v Pegazovem domu.

Operacijo “Retro permakultura za manj demence” sofinancira   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Vodilni partner je CPU Rogaška Slatina, partnerja Commet domovi in Društvo Spominčica.

V drugem delu Vas vabimo na skupno druženje s stanovalci po skupinah.

Veselimo se srečanja z vami in novih ujetih trenutkov!

 

 

 

___________________________________________________

2. Izvajanje učnih delavnic za osebe z demenco z nameščenimi kompleti retro permakulture (različni tipi uporabnikov glede na način življenja)

3. Spremljanje učinkov uporabe retro balkonske permakulture pri ciljnih skupinah in oblikovanje predlogov za obvladovanje demence

4. Delavnice za svojce oseb z demenco na temo uporabe permakulture za manj demence

 

AKTIVNOST ŠT.5

 

Naziv aktivnosti

SPODBUJANJE ZAVEDANJA O AKTIVNEM ŽIVLJENJSKEM SLOGU

Nosilec aktivnosti

Partner Spominčica

Opis aktivnosti

1.Delavnica na temo predstavitve možnosti aktivnega življenjskega sloga za ciljno skupino osebe z demenco na območju LAS Kozjansko

2. Svetovanje ciljni skupini o možnostih obvadovanja demence z retro permakulturo

3. Prikaz možnosti zdravega življenjskega sloga z uporabo permakulture na drugačen način.


 Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite aktivnosti v okviru projekta Retro permakultura za manj demence, ki bo pomembno prispeval k večji vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. V celoti zasleduje cilj 4.1.2 "Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog", saj bo omogočala večjo kakovost življenja in zdrav življenjski stil ciljnim skupinam, kot so starejši in osebam z demenco. Operacijo “Retro permakultura za manj demence” sofinancira   Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Vodilni partner je CPU Rogaška Slatina, partnerja Commet domovi in Društvo Spominčica.

Zaradi aktivnega vključevanja ranljivih skupin, ki jih bomo spodbujali k podjetniškemu razmišljanju, bomo izboljšali njihove pogoje za večjo vključenost. S programom bomo na inovativni način omogočili izboljšanje kakovosti življenja starejšim osebam z demenco zaradi uporabe retro permakulture - mobilnega vrta.

V okviru Društva Spominčica Rogaška Slatina Vas vabimo k trem brezplačnim delavnicam v Mladinskem centru (Kulturni dom Rogaška Slatina) za okrepitev telesne kondicije v mesecu maju in juniju. Na delavnico pridite v športni opremi, s sabo prinesite kakšno podlogo ter dobro voljo. Za napitek bomo poskrbeli mi.

Termini bodo ob ČETRTKIH:

  • 24.5.2018 ob 19. uri,
  • 31.5.2018 ob 19. uri in
  • 7.6.2018 ob 19. uri.

Vljudno vas vabimo, da se brezplačnih izobraževanj udeležite v čim večjem številu, hkrati pa prenesite informacijo o izvedbi le-teh na vse, za katere veste, da bi jih to tudi zanimalo.

Vse delavnice in predavanja bomo oglaševali preko Rogaških novic, Spominčice Ljubljana, Facebook strani Pegazovega doma in Facebook strani Centra ponovne uporabe.

Za dodatne informacije nas lahko vedno pokličete na 031 221 246 (Špela).

 

AKTIVNOST ŠT.6

 

Naziv aktivnosti

KREPITEV NOVIH ZNANJ IN INOVATIVNOSTI

Nosilec aktivnosti

Prijavitelj CPU d.o.o., SO.P.

Opis aktivnosti

1. Izvedba izobraževalne delavnice »Razvoj podjetniških dejavnosti glede na potrebe prihodnosti«- zunanji izvajalec, 4 delavnice

2. Oblikovanje neformalne partnerske mreže v urbanih območjih za socialno aktivacijo ranljivim skupinam (ženske, mladi brezposelni),

3. Inspiracijska srečanja za spodbujanje k podjetniškem razmišljanju ranljivih skupin (animacija za razvoj dopolnilih dejavnosti, morebiti socialnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela…)

 

Povezave:

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl