Grajska kavarniška popravljalnica

Izvajalec: Center ponovne uporabe (socialno podjetje ), Vrazova 9, 2270 Ormož

                   Kontakt: 08 205 6156, 031 689 920, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , www.cpu-ormoz.si

SPECIFIČNI CILJ

9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela

Kratek opis projekta

S programom socialne aktivacije Grajska kavarniška popravljanica oz. »Kava za dva« ciljnim skupinam z izvedbo petih modulov ponujamo dostopne, raznolike in aktualne zelene vsebine, ki prispevajo k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Z dejavnostjo ponovne uporabe, ki jo izvajamo, bomo z grajsko kavarniško popravljalnico ustvarili novo tržno nišo za izhode iz programov, kar bo priložnost za razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti.

Vključitev osebe v program SA zasleduje naslednje cilje:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti;
 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo;
 • pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti;
 • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela;
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije;
 • dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial osebe

Rezultati programa SA bodo:

 • povečan dostop na trg dela ciljnim skupinam zaradi sodelovanja v programu SA
 • zagotovljen izhod za najmanj 25% ciljne skupine, ki bodo pridobili kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela
 • povečan delež oseb iz ciljne skupine, ki se bodo po zaključku programa SA aktivno vkjučili v iskanje zaposlitve, usposabljanje, pridobivanje kompetenc

vzpostavljena 1 grajska kavarniška popravljanica v gradu Ormož z izvajanjem dejavnosti »naredi sam« z megeneracijsko funkcijo

VSEBINA DOLGEGA PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE

Program poteka v prostorih ormoškega gradu, kjer ima CPU najete prostore. Občina Ormož je že dlje časa iskala primeren program za oživitev gradu, zato je naša ideja o vzpostavitiv grajske kavarnišk popravljanice povsem na mestu in jo podpira tudi Občina Ormož, hkrati pa se koncept popravljalniške kavarnice povezuje z medgeneracijskim druženjem, omogoča novo turistično ponudbo in atraktivno privablja tako domačine kot druge, saj je koncept »DIY«-naredi sam nekaj povsem novega za širšo loklano okolje, kjer bomo izvajali projekt.

Izvajanje socialne aktivacije poteka v naslednjih petih modulih: prvi in drugi modul sta potekala v obliki individualnih razgovorov v manjši pisarni in v skupini.

REALIZIRANE AKTIVNOSTI OPERACIJE

V nadaljevanju je opis konkretnih delovnih aktivnosti v I. modulu, ki je potekal od 23.10. do 24.11.2017 – prikazujemo kot primer.

Udeleženci so dnevno vključeni v program, ki potek po urniku. Izvajalci vsebin: strokovna vodja, strokovna sodelavka, zunanji izvajalci (različni, glede na predstavljene teme).

DNEVNI URNIK

Najprej se zabeleži prisotnost udeležencev in v primeru, da kdo manjka, se obvesti koordinatorice. Po uvodnih pozdravnih besadah in uvajanju vsakodnevne rutine sledi skupni strokovni del:

Od 8-10 ure: izvaja se skupinska predstavitev določene teme, ki so izbrane za povečanje socialnih kompetenc. Strokovna vodja je skupaj s strokovno sodelavko pripravila nabor vsebin za povečanje socialnih kompetenc, ki vključujejo naslednje teme:

 • Komuniciranje (načini komuniciranja)
 • Prilagajanje v procesu komunikacije
 • Reševanje konflikotv
 • Sprejemanje konfliktov
 • Timsko delo
 • Asertivnost
 • Pogajalske sposobnosti
 • Kritika
 • Samopodoba
 • Pogum
 • Uspeh
 • Itd
 • Teme po želji udeležencev

Projektni tim poleg strokovne vodje in sodelavke vključuje tudi različne zunanje sodelavce, ki so vključeni v izvajanje posameznih ali določenih sklopov projekta.

V projektu »Kava za dva« smo v prvem modulu izvajali spoznavanje udeležencev in predstavitev programa dela, kjer smo jih seznanjali z izvedbeno obliko programa »Grajska kavarniška popravljalnica« in kaj bodo pridobili z vključitvijo v program. »Tekom izvajanja tega modula smo tudi mi spoznali udeležence, njihove želje, cilje in jih temu ustrezno usmerili k odločitvam za vključitev v njim ustrezen program, saj se bodo le-tako lažje odločili za vključitev v III. modul.« S tem namenom je potekala predstavitev različnih delodajalcev in delovnih procesov. Uvodni strokovni del je potekal tudi v diskusijski obliki v drugem delu, v kolikor je program vključeval poudarek na prodobivanju socialnih kompetenc.

Udeleženci SA so se seznanili z različnimi delovnimi procesi transformacije odpadka v surovino, ki poteka za potrebe izvajanja ozaveščevalnih programov na področju ponovne uporabe.


grajska-popravljalnica-12

 

II. modul se je zaključil 23.12. 2017. V pripravi na III. Izvedbeni modul je izdelana matrika, ki prikazuje vključenost pridruženih partnerjev, partnerjev in udeležencev glede na njihove želje.

  grajska-popravljalnica-02 grajska-popravljalnica-03

 1. Modul II: Načrtovalni modul:
 • Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 160 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul II. najmanj 5 ur dnevno, 5 dni v tednu.
 • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci
 • Predvidene vsebine:

Predstavili smo nabor delovnih aktivnosti znotraj dolgega programa socialne aktivacije, ki se povezujejo z ugotovljenimi izhodiščnimi znanji in kompetencami ter potrebami tako udeležencev kot tudi celotne skupine. Izvedli smo predstavitev različnih vidikov in ciljev (delovnih) aktivnosti v povezavi s socialno aktivacijo in približevanjem trgu dela, predstavitev načrtovanih (delovnih) aktivnosti programa in produktov/storitev v regiji/regijski enoti in širše. Grajska kavarniška popravljalnica, ki bo delovala po sodobnem načelu »DIY«- Do It Yourself- torej naredi sam, bo pomembno pripomogla k povečanju prepoznavnosti gradu Ormož in širše okolice, hkrati pa bo nudila povsem novo možnost medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja, ki bo omogočalo dolgoročno vključitev tudi ciljnim skupinam socialne aktivacije.   grajska-popravljalnica-04

 Modul III: Izvedbeni modul

 • Čas trajanja: 8 mesecev v obsegu najmanj 960 ur. Posamezni udeleženec mora biti vključen v modul III. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu, razen v zadnjem mesecu izvedbe tega modula, ko mora biti prisoten 4 ure, 5 dni v tednu.
 • Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci
 • Predvidene vsebine:

Izvedba (delovnih) aktivnosti, izbranih v modulu II., učenje skozi delo, sodelovanje deležniki v regiji/regijski enoti, priprava in izdelava končnih produktov/storitev, predstavitev izvedenih (delovnih) aktivnosti programa in morebitnih produktov/storitev v regiji/regijski enoti ali širše.

Določitev razdelitve oseb ciljnih skupin glede na izdelan individualni izvedbeni načrt po področjih dela v okviru vzpostavitve grajske kavarniške popravljalnice. Vzpostavitev grajske kavarniške popravljanice bo v III. modulu potekalo fazno v obliki učnih in motivacijskih delavnic.

Izdelan je načrt vključevanja oseb iz ciljne skupine v naslednje predvidene projektne aktivnosti. Zahtevnost vključenosti je prilagojena skupini udeležencev in posamezniku, sicer imajo posamezniki možnost vkjučitve v posamezne učne delavnice, kar najbolj ustreza njihovemu interesu in potrebami.

IZVEDBENO: UDELEŽENCI SO VKLJUČENI V RAZLIČNE AKTIVNOSTI V OKVIRU UČNE PRAKSE, GLEDE NA NJIHOV INTERES IN MOTIVACIJO.

ZA ZAGOTOVITEV KVALITETNE VKLJUČENOSTI SO RAZDELJENI V MANJŠE SKUPINE
grajska-popravljalnica-05 grajska-popravljalnica-06

 

 

 

Aktivnosti projekta

 Projekt "Grajska kavarniška popravljalnica" smo začeli izvajati 23.10. 2017 za vseh 20 udeležencev ciljne skupine.

 

Lokacija: Grad Ormož (prostori CPU)

V modulu 1 izvajamo vsebine za spoznavanje in motiviranje udeležencev, krepitev njihove samopodobe, ugotavljanje potreb udeležencev, vzpostavitev dinamike in vsakodnevne rutine, vzpostavitev urnika in prilagoditev udeležencev nanj. Izvajamo obiske predstavnikov različnih institucij in organizacij ter ustanov, ki bodo pripomogle k doseganju ciljev projekta.

V okviru tega modula bomo skupaj z udeležencem pripravili individualni izvedbeni načrt, ki se nanaša na udeležencevo vlogo v izbranem dolgem programu socialne aktivacije.