Program SA - grajska kavarniška popravljalnica odprla svoja vrata

Grajska kavarna6S programom socialne aktivacije Grajska kavarniška popravljanica oz. »Kava za dva« smo udeležencem z izvedbo tretjega modula v tem poročevalskem obdobju ponudili dostopne, raznolike in aktualne zelene vsebine, ki prispevajo k opolnomočenju za približevanje trgu dela.

Z dejavnostjo ponovne uporabe, ki jo izvajamo, smo z grajsko kavarniško popravljalnico ustvarili praktični primer nove tržne niše za izhode iz programov, kar je priložnost za razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti.

Grajska kavarniška popravljalnica - Pano

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija
Naziv operacije: Grajska kavarniška popravljalnica
Cilj operacije: »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«
»Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«.
Cilj programa: »Dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc s poudarkom na delovnem usposabljanju«.

grajska-popravljalnica-logo2