SOCIALNA AKTIVACIJA

socialna-aktivacija-osnove2

Kratek opis projekta

S programom socialne aktivacije Grajska kavarniška popravljanica oz. »Kava za dva« bomo ciljnim skupinam z izvedbo obveznih petih modulov ponudili dostopne, raznolike in aktualne zelene vsebine, ki bodo prispevale k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela. Z dejavnostjo ponovne uporabe, ki jo izvajamo, bomo z grajsko kavarniško popravljalnico ustvarili novo tržno nišo za izhode iz programov, kar bo priložnost za razvoj socialnih veščin in spretnosti, dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo, pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti.

Vključitev osebe v program SA zasleduje naslednje cilje:

 • razvoj socialnih veščin in spretnosti;
 • dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo;
 •  pridobitev znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi socialnih stisk in težav, ki pogosto spremljajo stanje dolgotrajne brezposelnosti
 • osebni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trgu dela/za njihovo približevanje na trg dela
 • aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije;
 • dvig oziroma pridobitev novih delovnih spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepile zaposlitveni potencial osebe

Rezultati programa SA:

 • povečan dostop na trg dela ciljnim skupinam zaradi sodelovanja v programu SA
 • zagotovljen izhod za najmanj 25% ciljne skupine, ki bodo pridobili kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela
 • povečan delež oseb iz ciljne skupine, ki se bodo po zaključku programa SA aktivno vkjučili v iskanje zaposlitve, usposabljanje, pridobivanje kompetenc

vzpostavljena 1 grajska kavarniška popravljanica v gradu Ormož z izvajanjem dejavnosti »naredi sam« z megeneracijsko funkcijo

 • vzpostavljeno sodelovanje z deležniki in pridruženimi partnerji dolgega programa
 • izboljšanje kakovosti življenja za vsaj 250 oseb v lokalnem okolju,
 • zaposlitev 3 oseb po zaključku dolgega programa socialne aktivacije,
 • okrepljeno povezovanje med deležniki za izvajanje SA in oblikovana 1 mreža socialne aktivacije med deležniki, ki omogoča izhode

CILJI PROJEKTA

Projekt »Grajska kavarniška popravljalnica« bo že v osnovi omogočil, da bodo vključene osebe iz cilje skupine pridobile kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela, saj bomo pri vzpostavitivi nove destinacije v gradu v Ormožu izvajali različne dejavnosti, ki bodo heterogene in bodo omogočile vključenost praktično vsem ciljnim skupinam. V prvih dveh modulih (uvodni in načrtovalni), bodo izvedene aktivnosti pripomogle k spoznavanju interesov in motivacije posameznikov iz ciljne skupine, v načrtovanju se bodo na osnovi individialnega dela že prepoznale usmeritve in pričakovanja udeležencev ciljnih skupin. Tako bo mogoče v III. modulu preko učenja skozi delo z njihovo vključitvijo spremljati njihovo motivacijo in pripravljenost za delo v primeru izhoda za zaposlitev po zaključku V. modula.

III. modul poteka povsem praktično z izvajanjem delovnih aktivnosti in omogoča pridobitev kompetenc, znanja, veščin za obrtne poklice, kot so mizar, obdelovalec lesa in kovin, šivilja, popravljalec in vzdrževalec. Zato je naš program SA zagotovo pomemben prispevek ciljnim skupinam, da si pridobijo kompetence, nove delovne spretnosti, znanja in veščine, ki bodo povečale njihov zaposlitveni potencial, saj te storitve potrebuje praktično vsako gospodinjstvo.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

 • izvedena 2 dolga programa socialne aktivacije, ki zagotavljatasocialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ranljive skupine, dvig njihove motivacije in delovnih spretnosti
 • povečan dostop na trg dela ciljnim skupinam zaradi sodelovanja v programu SA
 • zagotovljen izhod za najmanj 25% ciljne skupine, ki bodo pridobili kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela
 • povečan delež oseb iz ciljne skupine, ki se bodo po zaključku programa SA aktivno vkjučili v iskanje zaposlitve, usposabljanje, pridobivanje kompetenc
 • vzpostavljena 1 grajska kavarniška popravljanica v gradu Ormož z izvajanjem dejavnosti »naredi sam« z megeneracijsko funkcijo druženja in izboljšanja kakovosti življenja zlasti ciljnim skupinam
 • vzpostavljeno sodelovanje z deležniki in pridruženimi partnerji dolgega programa
 • izboljšanje kakovosti življenja za vsaj 250 oseb v lokalnem okolju,
 • zaposlitev 3 oseb po zaključku dolgega programa socialne aktivacije,

okrepljeno povezovanje med deležniki za izvajanje SA in oblikovana 1 mreža socialne aktivacije med deležniki, ki omogoča izhode