5. junij je svetovni dan okolja. Osnovala ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1972 z namenom, da bi širom sveta vzbudila večje zanimanje za okolje, pritegnila politično pozornost in sprožila številne akcije, v katerih ljudje spoznavajo, da so ključni akterji varne in uspešne prihodnosti.V Tepanju pri Slov. Konjicah bomo Svetovni dan okolja obeležili z odprtjem zelene trgovine in popravljalnicev petek, 8. junija popoldan ob 16.00 uri. Kot je povedala dr. Marinka Vovk, je Center ponovne uporabe enota CPU Rogaška Slatina, ki bo občanom in drugim obiskovalcem na voljo za razvoj lokalnega podjetništva, ustvarjenja novih idej in iskanja konkretnih rešitev za varovanje našega planeta Zemlja.

Glavna tema letošnjega svetovnega dneva varstva okolja je »Zeleno gospodarstvo«. Izkušnje trenutne finančne in ekonomske krize nakazujejo, da gospodarstvo ne more več poslovati tako, kot je doslej. Novo, zeleno gospodarstvo je zato predlog za alternativni in bolj trajnostni način poslovanja. Program ZN za okolje opredeljuje zeleno gospodarstvo kot možnost za večjo blaginjo ljudi in socialne pravičnosti, hkrati pa kot možnost za bistveno zmanjšanje tveganja za okolje in ekološke pomanjkljivosti. To pomeni, da le zeleno gospodarstvo lahko z rastjo dohodkov in zaposlovanja poganja javne in zasebne naložbe, ki zmanjšujejo emisije ogljika in drugih onesnaževal, povečujejo energetsko učinkovitost in učinkovitost virov in preprečujejo izgubo biotske raznovrstnosti ter storitev ekosistemov.V Tepanju pri Slov. Konjicah bomo Svetovni dan okolja obeležili z odprtjem zelene trgovine in popravljalniceV PETEK, 8. JUNIJA POPOLDAN.Ob 16.00 bomo uradno odprli enoto CPU iz Rogaške Slatine na lokaciji Tepanje 28 d, v bližini šole in banke. Zelena trgovina s popravljalnico je konkretna rešitev za izdelke, ki bi sicer postali odpadki, a jih z inovativno obnovo obnovimo in izdelki  dobijo novo življenje. V trgovinico lahko že danes pripeljete svoje rabljene izdelke (manjše ose pohištva, kuhinjske izdelke, izdelki za prosti čas, športna in otroško opremo, belo tehniko, oblačila, čevlji, torbice in jih brezplačno oddate v socialnem podjetju CPU, s čimer prispevate k varovanju naravnih virov in razvoju družbeno koristnega podjetništva.

 Dobrodošli v vašo novo zeleno trgovinico in popravljalnico.